Katalog barevných kovů ZDE

Krizový příplatek Litina

2024 : 0,0 Kč / kg

 

Crisis surcharge CCI

2024 : 0,00 EUR / kg

Litina

Naše společnost je jednou z největších obchodních společností s kontinuálně litou litinou. Litina je obecně slitina železa s uhlíkem. Má vysokou odolnost vůči tlaku a teplotě, ale zároveň nízkou pružnost – je křehčí než oceli.

Litina se vyrábí ze surového železa a litinového i ocelového šrotu s koksem a vápencem. Taví se v tavící peci při teplotě okolo 1500 °C.

V našem e-shopu si můžete objednat:

Šedá litina (s lupínkovým grafitem)

Šedá litina (Unibar 200, Unibar 250, Unibar 300) je materiál s volně vyloučenými grafitovými lupínky v železné hmotě. Vyniká relativně vysokou pevností v tlaku. Ostatní mechanické vlastnosti, zejména tažnost, jsou nepříznivě ovlivněny lamelárním tvarem grafitu. Grafitové lupínky v kovové matrici snižují pevnost v tahu na pouhých 100 až 350 MPa. Lamelární forma grafitu zvyšuje tepelnou vodivost. Další výhodnou vlastností je, že díky volnému grafitu ve struktuře se může šedá litina využít pro nízko namáhaná kluzná ložiska. Má značnou schopnost tlumit vibrace a rázy. Není citlivá na nepříznivý vliv vrubů při dynamickém namáhání jako ocel.
Je dobře obrobitelná, odvádí se krátká a lámavá tříska. Litina jen pomalu koroduje.

Šedou litinu dodáváme především v průřezech kruhových a čtyřhranných, popř. v průřezech obecného tvaru (na zvláštní objednávku). Velké procento dodávek tvoří silnostěnná pouzdra (duté profily / trubky).

Tvárná litina (s kuličkovým grafitem)

Tvárná litina má grafit vyloučen v podobě kuliček. V porovnání s litinami s lupínkovým grafitem má větší pevnost, modul pružnosti, tvrdost (perlitické matrice), tažnost a nárazovou práci (feritická matrice) apod. Litina s kuličkovým grafitem je v současnosti nejpoužívanější litinou a je někdy používaná místo ocelí na odlitky. Úspory, které tato litina přinese, nejsou zanedbatelné. Tyto litiny, v porovnání s ocelí, vynikají  i některými  vlastnostmi. Např. menší měrná hmotnost, dobré kluzné vlastnosti, tlumící vlastnosti, lepší slévárenské vlastnosti, snadnější obrobitelnost apod.

Tvárná litina je dodávána v jakostech UNIBAR 400-15 až UNIBAR 700-2, většinou v průřezech kruhových a čtyřhranných popř. v průřezech obecného tvaru (na zvláštní objednávku). Velké procento dodávek tvoří silnostěnná pouzdra (duté profily / trubky).

Austenitická litina s kuličkovým grafitem

Austenitická litina je součástí prodejního sortimentu jako Unibar NR-F1. Patří mezi vysokolegované grafitické litiny s kuličkovým grafitem, kde hlavní legující prvek je nikl. Je známá pod obchodním označením Ni-Resist. Austenitická struktura je dosahována legujícím niklem, který bývá obsažen v rozmezí 12% až 37%. Ni-resisty mají mnohé přednosti oproti nelegovaným litinám a ocelím. Jsou odolné proti opotřebení, korozi v mořské vodě i proti okujení a narůstání až do teploty asi 800°C. Austenitická struktura je předurčuje pro použití za nízkých teplot až do -196°C a také, když se vyžaduje nemagnetičnost. Od austenitických litin s lupínkovým grafitem se odlišují ve většině případů jen lepšími mechanickými vlastnostmi, zatímco fyzikální a technologické vlastnosti jsou podobné.

Obrábění litiny

Obě naše litiny, šedá Unibar i tvárná Unibar, jsou hojně využívány v odvětví strojů a obráběcích strojů. Součástí našich služeb je i přesné CNC obrábění tohoto materiálu. Obrábíme středně velké i velké litinové dílce, odlitky ze šedé i tvárné litiny.