Katalóg farebných kovov TU

Krizový příplatek Litina

2024 : 0,0 Kč / kg

 

Crisis surcharge CCI

2024 : 0,00 EUR / kg

Neželezné kovy

Neželezné kovy (farebné kovy) sa používajú v strojárenstve, elektrotechnike, automobilovom priemysle a všade tam, kde už mechanické, fyzikálne a chemické vlastnosti železných kovov nevyhovujú. Rozdeľujú sa na ťažké neželezné kovy (meď, zinok, olovo, nikel, cín, chróm, volfrám) a ľahké neželezné kovy (zliatiny hliníka,  horčíka, titánu).

V našom e-shope môžete kúpiť predovšetkým tieto neželezné kovy:

Meď

Pod pojmom meď sa rozumie buď neželezný kov čistý, alebo nízkolegovaný (resp. obsahujúci zvyškový podiel iných prvkov). Na elektrotechnické účely je z hľadiska vodivosti vhodnejšia čo možno najčistejšia meď, dodáva sa v akostiach s označením napríklad: Cu- ETP (E-Cu57, E-Cu58). Na množstvo ostatných technických účelov je vhodnejšia odkysličená Cu-OF meď s obmedzeným obsahom zvyškového fosforu, zvyčajne označovaná Cu-DHP.
Neželezný kov meď dodávame v prierezoch kruhových, štvorhranných, šesťhranných a ďalej ako drôty, ploché tyče, plechy aj rúrky.

Mosadz

Mosadz je neželezný kov – zliatina medi, ktorá obsahuje od 5 % do 40 % zinku. Je k dispozícii vo veľmi širokej škále tvarov a veľkostí, aby bolo možné minimalizovať náklady tohto neželezného kovu na opracovanie na konečné rozmery. Mosadz na rozdiel od mäkkej ocele pri nízkych teplotách nekrehne.
Mosadz má aj vynikajúcu tepelnú vodivosť, takže sa uprednostňuje pre výmenníky tepla (radiátory). Jej elektrická vodivosť sa pohybuje od 23 % do 44 % čistej medi.
Mosadz dodávame v prierezoch kruhových, štvorhranných, šesťhranných a ďalej ako drôty, ploché tyče, plechy, rúrky. Neželezné kovy mosadze sa môžu dodávať ako profily špeciálneho prierezu ako L, I, U alebo všeobecného tvaru podľa určenia a použitia.

Bronz

Bronzy sú neželezné kovy – zliatina medi s cínom. Okrem cínu sa pridáva aj zinok, olovo, železo, striebro, najnovšie aj mangán a iné. Vo všeobecnom zmysle slova je to však zliatina medi a cínu.
Bronz dodávame ako plechy (pásy) alebo tyče prierezu kruhového, štvorcového a obdĺžnikového, prípadne ako šesťhran. Neželezný kov bronz má výrazné priemyselné využitie.