Katalóg farebných kovov TU

Krizový příplatek Litina

1/2024 : 0,0 Kč / kg

 

Crisis surcharge CCI

1/2024 : 0,00 EUR / kg

Liatina

Naša spoločnosť je jednou z najväčších obchodných spoločností s kontinuálne liatou liatinou. Liatina je všeobecne zliatina železa s uhlíkom. Má vysokú odolnosť proti tlaku a teplote, ale zároveň nízku pružnosť – je krehkejšia ako ocele.

Liatina sa vyrába zo surového železa a z liatinového aj oceľového šrotu s koksom a vápencom. Taví sa v taviacej peci pri teplote okolo 1500 °C.

V našom e-shope si môžete objednať:

Sivá liatina (s lupienkovým grafitom)

Sivá liatina (Unibar 200, Unibar 250, Unibar 300) je materiál s voľne vylúčenými grafitovými lupienkami v železnej hmote. Vyniká relatívne vysokou pevnosťou v tlaku. Ostatné mechanické vlastnosti, najmä ťažnosť, nepriaznivo ovplyvňuje lamelárny tvar grafitu. Grafitové lupienky v kovovej matrici znižujú pevnosť v ťahu iba na 100 MPa až 350 MPa. Lamelárna forma grafitu zvyšuje tepelnú vodivosť. Ďalšou výhodnou vlastnosťou je, že vďaka voľnému grafitu v štruktúre sa môže sivá liatina využiť na nízko namáhané klzné ložiská. Má značnú schopnosť tlmiť vibrácie a rázy. Nie je citlivá na nepriaznivý vplyv vrubov pri dynamickom namáhaní ako oceľ.
Je dobre obrábateľná, odvádza sa krátka a lámavá trieska. Liatina len pomaly koroduje.

Sivú liatinu dodávame predovšetkým v prierezoch kruhových a štvorhranných, prípadne v prierezoch všeobecného tvaru (na zvláštnu objednávku). Veľké percento dodávok tvoria hrubostenné puzdrá (duté profily/rúrky).

Tvárna liatina (s guľôčkovým grafitom)

Tvárna liatina má grafit vylúčený v podobe guľôčok. V porovnaní s liatinami s lupienkovým grafitom má väčšiu pevnosť, modul pružnosti, tvrdosť (perlitická matrica), ťažnosť a nárazovú prácu (feritická matrica) a pod. Liatina s guľôčkovým grafitom je v súčasnosti najpoužívanejšou liatinou a niekedy sa používa namiesto ocelí na odliatky. Úspory, ktoré táto liatina prináša, nie sú zanedbateľné. Tieto liatiny vynikajú v porovnaní s oceľou aj niektorými vlastnosťami. Napríklad menšia merná hmotnosť, dobré klzné vlastnosti, tlmiace vlastnosti, lepšie zlievárenské vlastnosti, ľahšia obrobiteľnosť a pod.

Tvárnu liatinu dodávame v akostiach UNIBAR 400-15 až UNIBAR 700-2, väčšinou v prierezoch kruhových a štvorhranných, prípadne v prierezoch všeobecného tvaru (na zvláštnu objednávku). Veľké percento dodávok tvoria hrubostenné puzdrá (duté profily/rúrky).

Austenitická liatina s guľôčkovým grafitom

Austenitická liatina je súčasťou predajného sortimentu ako Unibar NR-F1. Patrí medzi vysoko legované grafitické liatiny s guľôčkovým grafitom, kde je hlavný legovací prvok nikel. Je známa pod obchodným označením Ni-Resist. Austenitická štruktúra sa dosahuje legovacím niklom, ktorý býva obsiahnutý v rozmedzí 12 % až 37 %. Ni-resisty majú v porovnaní s nelegovanými liatinami a oceľami mnohé výhody. Sú odolné proti opotrebeniu, korózii v morskej vode aj proti okujeniu a narastaniu teploty asi až po 800 °C. Austenitická štruktúra ich predurčuje na použitie za nízkych teplôt až do −196 °C a tiež vtedy, keď sa vyžaduje nemagnetickosť. Od austenitických liatin s lupienkovým grafitom sa odlišujú vo väčšine prípadov len lepšími mechanickými vlastnosťami, zatiaľ čo fyzikálne a technologické vlastnosti sú podobné.