CZ SK
slévárna
trubky,pouzdra
kulatina
obrábění
litinové trubky
odlévání litiny
0
ESHOP LITINOVÝCH PROFILŮ A BAREVNÝCH KOVŮ
Přihlášení
Zasílat novinky
Odhlášení z odběru novinek

Dodacie podmienky

Objednávka:

OObjednávka sa stáva záväznou po vzájomnom odsúhlasení kúpnej zmluvy ktorá bude zaslaná na emailovú adresu alebo fax do 1 pracovného dňa od objednania. Zmeny alebo zrušenie objednávky sú možné len po dohode s predávajúcim, a to iba písomnou formou.

Objednávka alebo dopyt musí obsahovať tieto údaje:

 • tvar a rozmery profilu
 • dĺžku profilu s uvedením úpravy koncov (lámané alebo rezané)
 • počet kusov
 • pri obrobených profiloch:
  • o. i. čistý (finálny) rozmer
 • akosť materiálu podľa tohto predpisu
 • zvláštne požiadavky (napr. označenie dodávky štítkom s údajmi)
 • požadovaná dodacia lehota
 • spôsob dopravy (vlastná, zberná služba a pod.)
 • požiadavky na skúšky materiálu
 • spôsob balenia, príp. konzervácie

Spôsob platenia kúpnej ceny

V prípade, že nie je dohodnuté inak, je kúpna cena splatná pred dodaním tovaru.

Kúpnu cenu je možné platiť:

 1. bezhotovostným prevodom na účet UCB TECHNOMETAL uvedený v jednotlivej kúpnej zmluve alebo písomne oznámený kupujúcemu (napr. na faktúre),
 2. v hotovosti v pokladnici spoločnosti UCB TECHNOMETAL,
 3. prostredníctvom pošty alebo dopravcu v prospech spoločnosti UCB TECHNOMETAL.

V prípade, že kúpna cena nie je zaplatená pred dodaním tovaru, je splatná v termíne uvedenom na účtovnom a daňovom doklade – faktúre. Lehotu splatnosti kúpnej ceny na faktúre stanoví UCB TECHNOMETAL s ohľadom na celkový objem objednávok kupujúceho, trvanie vzájomných obchodných vzťahov a platobnú disciplínu.

Kúpna cena sa považuje za zaplatenú v okamihu pripísania peňažných prostriedkov na účet alebo jej zaplatením do pokladnice.

Spôsob dodávky

Profily sa dodávajú voľne uložené, nebalené, prípadne vo zväzkoch s maximálnou hmotnosťou 2 t.

Kotúče, krátke prírezy, bloky, duté profily sa dodávajú na EURO alebo špeciálnych paletách.

Tovar sa nakladá vysokozdvižným vozíkom z bočnej strany nákladného vozidla.

Termín dodania

Presné informácie o termíne dodania vám oznámi obchodné oddelenie a je uvedené v kúpnej zmluve.

Všeobecne platí:

 • Liatinové profily objednané priamo zo skladových položiek expedujeme do 2 dní, farebné kovy do 5 dní od potvrdenia objednávky.
 • Termín dodania delených profilov zo skladových zásob je približne 1 týždeň.
 • Termín dodania puzdier (dutých profilov) alebo profilov ohrubovaných je 3 až 5 týždňov.
 • Presné informácie o termíne dodania vám oznámi obchodné oddelenie a je uvedené v kúpnej zmluve.

Minimálne objednané množstvo

Minimálne objednané množstvo nie je limitované.

Z technologických dôvodov je:

 • min. hrúbka prírezu 12 mm
 • min. dĺžka dutého profilu 350 mm
 • min. hrúbka steny dutého profilu 10 mm

Reklamácie

Na reklamácie platia platné predpisy Obchodného a Občianskeho zákonníka.

Pri reklamácii je nevyhnutné predložiť reklamovanú časť dodávky, príp. fotodokumentáciu zisteného nedostatku s uvedením čísla dodacieho listu (faktúry), dátumom dodávky a reklamované nedostatky.

Bez predloženia reklamačného protokolu s uvedenými údajmi, príp. s údajmi laboratórnych skúšok reklamáciu neuznáme.

Ostatné

Viac informácií o podmienkach dodania nájdete v sekcii dokumenty v dokumente Technicko-dodacie podmienky.

  © Copyright UCB Technometal s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Mapa stránek, Tvorba webových stránek - AiVision, s.r.o.