CZ SK PL
zlieváreň
rúrky, puzdrá
guľatina
obrábanie
liatinové rúry
odlievanie liatiny
0
ESHOP LIATINOVÝCH PROFILOV A FAREBNÝCH KOVOV
Prihlásenie
KRIZOVÝ PŘÍPLATEK

Krizový příplatek Litina

01/2023 : 4,10 Kč / kg

 

Crisis surcharge CCI

01/2023 : 0,17 EUR / kg

Dodacie podmienky

Tieto dodacie podmienky majú iba informatívny charakter. Záväzné dodacie podmienky sú obsiahnuté vo všeobecných obchodných podmienkach a v technických dodacích podmienkach dostupných tu.

Objednávka:

Na základe vašej objednávky vám pošleme jej potvrdenie. Potvrdením objednávky je uzavretá záväzná kúpna zmluva.

Objednávka alebo dopyt musí obsahovať tieto údaje:

 • tvar a rozmery profilu
 • dĺžku profilu s udaním úpravy koncov (lámané alebo rezané)
 • počet kusov
 • pri obrobených profiloch:
  • o i čistý (finálny) rozmer
 • akosť materiálu podľa tohto predpisu
 • zvláštne požiadavky (napr. označenie dodávky štítkom s údajmi)
 • požadovanú dodaciu lehotu
 • spôsob dopravy (vlastná, zberná služba a pod.)
 • požiadavky na skúšky materiálu
 • spôsob balenia, prípadne konzervácie

spôsob zaplatenia kúpnej ceny

Spôsob platenia kúpnej ceny je stanovený v potvrdení objednávky zo strany UCB TECHNOMETAL, s.r.o., resp. v kúpnej zmluve. V prípade, že je uvedená forma úhrady (nižšie uvedenými termínmi v úvodzovkách či inou formuláciou zhodného významu):

 1. „Platba vopred (zálohová faktúra)“, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu pred dodaním tovaru, a to najneskôr do termínu splatnosti, určeného zálohovou faktúrou. Dovtedy, kým kupujúci uhradí kúpnu cenu na základe zálohovej faktúry, nie je UCB TECHNOMETAL, s.r.o. povinná kupujúcemu tovar dodať. Kupujúci je povinný kúpnu cenu uhradiť aj v prípade, že mu tovar z dôvodu nezaplatenia zálohovej faktúry nebol dodaný. Hneď ako kupujúci kúpnu cenu uhradí, dodá sa kupujúcemu objednaný tovar.
 2. „Na dobierku“ – kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu najneskôr pri dodaní tovaru.
 3. „Prevodom“ – kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu prevodom na účet UCB TECHNOMETAL, s.r.o. podľa faktúry.

Kúpnu cenu je možné platiť okrem prevodu na účet aj:

 1. v hotovosti v pokladnici UCB TECHNOMETAL, s.r.o.
 2. prostredníctvom pošty alebo dopravcu v prospech UCB TECHNOMETAL, s.r.o.

Lehotu splatnosti kúpnej ceny vo faktúre stanoví UCB TECHNOMETAL, s.r.o. s ohľadom na celkový objem objednávok kupujúceho, trvanie vzájomných obchodných vzťahov a platobnú disciplínu.

Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania peňažných prostriedkov na účet alebo jej zaplatením v pokladnici.

Spôsob dodávky

Profily sa dodávajú voľne uložené, nebalené, prípadne vo zväzkoch s maximálnou hmotnosťou 2 t.

Kotúče, krátke prírezy, bloky, duté profily sa dodávajú na europaletách alebo špeciálnych paletách.

Tovar sa nakladá vysokozdvižným vozíkom zboku nákladného vozidla.

Termín dodania

Presné informácie o termíne dodania vám oznámi obchodné oddelenie a je uvedené v potvrdení objednávky.

Všeobecne platí:

 • Liatinové profily objednané priamo zo skladových položiek expedujeme približne do 2 dní a farebné kovy približne do 5 dní od potvrdenia objednávky.
 • Termín dodania delených profilov zo skladových zásob je približne 1 týždeň (rezanie materiálu na mieru).
 • Termín dodania puzdier (dutých profilov) alebo ohrubovaných profilov je 3 až 5 týždňov.
 • Presné informácie o termíne dodania vám oznámi obchodné oddelenie a je uvedené v potvrdení objednávky.

Minimálne objednané množstvo

Minimálne objednané množstvo nie je limitované.

Z technologických dôvodov je:

 • min. hrúbka prírezu 12 mm
 • min. dĺžka dutého profilu 350 mm
 • min. hrúbka steny dutého profilu 10 mm

Reklamácie

Pre reklamácie platia platné predpisy Občianskeho zákonníka.

Pri reklamácii je nevyhnutné predložiť reklamovanú časť dodávky, prípadne fotodokumentáciu zistenej chyby s uvedením čísla dodacieho listu (faktúry), dátumom dodávky a reklamovanej chyby.

Bez predloženia reklamačného protokolu s uvedenými údajmi, prípadne s údajmi laboratórnych skúšok nebude reklamácia uznaná.