Katalóg farebných kovov TU

Krizový příplatek Litina

2024 : 0,0 Kč / kg

 

Crisis surcharge CCI

2024 : 0,00 EUR / kg

Dodacie podmienky

Tieto dodacie podmienky majú iba informatívny charakter. Záväzné dodacie podmienky sú obsiahnuté vo všeobecných obchodných podmienkach a v technických dodacích podmienkach dostupných tu.

Objednávka:

Na základe vašej objednávky vám pošleme jej potvrdenie. Potvrdením objednávky je uzavretá záväzná kúpna zmluva.

Objednávka alebo dopyt musí obsahovať tieto údaje:

 • tvar a rozmery profilu;
 • dĺžku profilu s udaním úpravy koncov (lámané alebo rezané, ak je požadované);
 • počet kusov
 • pri obrobených profiloch:
  • o i čistý (finálny) rozmer;
 • akosť materiálu;
 • zvláštne požiadavky (napr. označenie dodávky štítkom s údajmi);
 • spôsob dopravy (vlastná, zberná služba a pod.);
 • požiadavky na skúšky materiálu;
 • spôsob balenia, prípadne konzervácie – je-li požadována.

spôsob zaplatenia kúpnej ceny

Spôsob platenia kúpnej ceny je stanovený v potvrdení objednávky zo strany UCB TECHNOMETAL, s.r.o., resp. v kúpnej zmluve. V prípade, že je uvedená forma úhrady (nižšie uvedenými termínmi v úvodzovkách či inou formuláciou zhodného významu):

 1. „Platba vopred (zálohová faktúra)“, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu pred dodaním tovaru, a to najneskôr do termínu splatnosti, určeného zálohovou faktúrou. Dovtedy, kým kupujúci uhradí kúpnu cenu na základe zálohovej faktúry, nie je UCB TECHNOMETAL, s.r.o. povinná kupujúcemu tovar dodať. Kupujúci je povinný kúpnu cenu uhradiť aj v prípade, že mu tovar z dôvodu nezaplatenia zálohovej faktúry nebol dodaný. Hneď ako kupujúci kúpnu cenu uhradí, dodá sa kupujúcemu objednaný tovar.
 2. „Na dobierku“ – kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu najneskôr pri dodaní tovaru prostredníctvom dopravcu v prospech UCB TECHNOMETAL, s.r.o.
 3. „Prevodom“ – kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu prevodom na účet UCB TECHNOMETAL, s.r.o. podľa splatnosti a čísla účtu uvedeného na faktúre.

Kúpnu cenu je možné platiť okrem prevodu aj:

 1. v hotovosti v pokladnici v sídle UCB TECHNOMETAL, s.r.o.,
 2. platobnou kartou,
 3. dobierkou - prostredníctvom pošty alebo dopravcu v prospech UCB TECHNOMETAL, s.r.o.

Lehotu splatnosti kúpnej ceny vo faktúre stanoví UCB TECHNOMETAL, s.r.o. s ohľadom na celkový objem objednávok kupujúceho, trvanie vzájomných obchodných vzťahov a platobnú disciplínu.

Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho alebo jej zaplatením v pokladnici.

Spôsob dodávky

Profily sa dodávajú voľne uložené, nebalené, prípadne vo zväzkoch s maximálnou hmotnosťou 2 t.

Kotúče, krátke prírezy, bloky, duté profily sa dodávajú na europaletách alebo špeciálnych paletách.

Tovar sa nakladá vysokozdvižným vozíkom zboku nákladného vozidla.

Termín dodania

Presné informácie o termíne dodania vám oznámi obchodné oddelenie a je uvedené v potvrdení objednávky.

Všeobecne platí:

 • Liatinové profily objednané priamo zo skladových položiek expedujeme približne do 2 dní a farebné kovy približne do 5 dní od potvrdenia objednávky.
 • Termín dodania delených profilov zo skladových zásob je približne 1 týždeň (rezanie materiálu na mieru).
 • Termín dodania puzdier (dutých profilov) alebo ohrubovaných profilov je 3 až 5 týždňov.

Minimálne objednané množstvo

Minimálne objednané množstvo nie je limitované.

Z technologických dôvodov je min. dĺžka prírezu 12 mm.

Reklamácie

Pre reklamácie platia platné predpisy Občianskeho zákonníka.

Pri reklamácii je nevyhnutné predložiť reklamovanú časť dodávky, prípadne fotodokumentáciu zistenej chyby s uvedením čísla dodacieho listu (faktúry), dátumom dodávky a reklamovanej chyby.

Bez predloženia reklamačného protokolu s uvedenými údajmi, prípadne s údajmi laboratórnych skúšok nebude reklamácia uznaná.