Katalóg farebných kovov TU

Krizový příplatek Litina

2024 : 0,0 Kč / kg

 

Crisis surcharge CCI

2024 : 0,00 EUR / kg

Zlieváreň liatiny, výroba liatiny

Zlieváreň liatiny UCB Technometal je súčasťou skupiny United Cast Bar Ltd. Tá vznikla vo februári 1998 zlúčením troch prestížnych európskych zlievární na plynulé odlievanie: Eurocast Bar Limited (VB), Starkey's Technicast Limited (VB) a Cast Profil SA (Španielsko) a ich skladov a servisných stredísk.

Výroba liatiny

Hlavným portfóliom skupiny je výroba liatiny pod obchodnou značkou Unibar. Sivá aj tvárna liatina Unibar má v porovnaní s inými materiálmi veľa predností, ktoré je možné pripísať dvom fázam v ich štruktúre: železnú fázu podobnú oceli a grafitovú fázu s grafitom vo forme lupienkov alebo v guľôčkovej forme. Hlavné výhody liatin Unibar je možné kategorizovať z hľadiska ich fyzikálnych vlastností, ale aj z hľadiska ekonomických a komerčných výhod.

Zlieváreň sivej liatiny

Zlieváreň sivej liatiny UCB Technometal produkuje sivú liatinu v niekoľkých triedach tvrdosti (Unibar 200 – Unibar 350). Od triedy tvrdosti sa odvíjajú potom aj ďalšie parametre ako tvárnosť, tepelná vodivosť a pod. Ďalšie informácie nájdete tu.

Zlieváreň tvárnej liatiny

Zlieváreň liatiny UCB Technometal sa zaoberá aj výrobou tvárnou liatinou. Oproti sivej liatine má tvárna liatina vylúčený grafit v podobe guľôčok. Tvárnu liatinu dodávame v kvalitách UNIBAR 400-15 až UNIBAR 700-2, väčšinou v prierezoch kruhových a štvorhranných.