CZ SK PL
zlieváreň
rúrky, puzdrá
guľatina
obrábanie
liatinové rúry
odlievanie liatiny
0
ESHOP LIATINOVÝCH PROFILOV A FAREBNÝCH KOVOV
Prihlásenie

Zlieváreň liatiny, výroba liatiny

Zlieváreň liatiny UCB Technometal je súčasťou skupiny United Cast Bar Ltd. Tá vznikla vo februári 1998 zlúčením troch prestížnych európskych zlievární na plynulé odlievanie: Eurocast Bar Limited (VB), Starkey's Technicast Limited (VB) a Cast Profil SA (Španielsko) a ich skladov a servisných stredísk.

Výroba liatiny

Hlavným portfóliom skupiny je výroba liatiny pod obchodnou značkou Unibar. Sivá aj tvárna liatina Unibar má v porovnaní s inými materiálmi veľa predností, ktoré je možné pripísať dvom fázam v ich štruktúre: železnú fázu podobnú oceli a grafitovú fázu s grafitom vo forme lupienkov alebo v guľôčkovej forme. Hlavné výhody liatin Unibar je možné kategorizovať z hľadiska ich fyzikálnych vlastností, ale aj z hľadiska ekonomických a komerčných výhod.

Zlieváreň sivej liatiny

Zlieváreň sivej liatiny UCB Technometal produkuje sivú liatinu v niekoľkých triedach tvrdosti (Unibar 200 – Unibar 350). Od triedy tvrdosti sa odvíjajú potom aj ďalšie parametre ako tvárnosť, tepelná vodivosť a pod. Ďalšie informácie nájdete tu.

Zlieváreň tvárnej liatiny

Zlieváreň liatiny UCB Technometal sa zaoberá aj výrobou tvárnou liatinou. Oproti sivej liatine má tvárna liatina vylúčený grafit v podobe guľôčok. Tvárnu liatinu dodávame v kvalitách UNIBAR 400-15 až UNIBAR 700-2, väčšinou v prierezoch kruhových a štvorhranných.