Katalóg farebných kovov TU

Krizový příplatek Litina

2024 : 0,0 Kč / kg

 

Crisis surcharge CCI

2024 : 0,00 EUR / kg

Kvalita a meranie

Kvalita

Spoločnosť UCB Technometal, s.r.o. je certifikovaná riadením kvality podľa ISO 9001 a 14001.

Meranie

Naše výrobky podliehajú prísnej medzioperačnej a výstupnej kontrole – v rámci každej zákazky disponujeme meracím protokolom, pri kusovej a prototypovej výrobe ku každému kusu. Všetka dokumentácia sa dlhodobo archivuje.

Na realizáciu tejto kontroly máme k dispozícii drsnomer SJ-210, výškomer a ešte veľa kalibrov, mierok a špeciálnych meradiel. Meradlá používame prevažne od značky Mitutoyo. Všetky meradlá sa pravidelne kalibrujú v externých kalibračných laboratóriách.

Disponujeme samostatným meracím laboratóriom pre 3D súradnicové meranie strojom Mitutoyo Crysta – Apex S9166 s rozsahom merania 900 x 1600 x 800. Na tomto pracovisku budeme na požiadanie vykonávať merania automatickou 3D sondou s riadnymi výstupnými protokolmi, pri ktorých je možné zaručiť presnosť až dva mikróny. Prevádzka sa spustí v septembri 2020.

Skúšanie

Na kontrolu kvality našich výrobkov a materiálov zabezpečujeme:

  • ultrazvukové skúšky (UT)
  • magnetické skúšky (MT)
  • metalografické rozbory
  • mechanické skúšky
  • kapilárne skúšky