Katalog metali kolorowych ZDE

Krizový příplatek Litina

2024 : 0,0 Kč / kg

 

Crisis surcharge CCI

2024 : 0,00 EUR / kg

Warunki dostawy

Te warunki dostawy mają jedynie charakter informacyjny. Wiążące warunki dostawy są częścią ogólnych warunków handlowych i technicznych warunków dostawy dostępnych tutaj.

Zamówienie:

W odpowiedzi na Państwem zamówienie prześlemy jego potwierdzenie. Potwierdzenie zamówienia jest jednocześnie zawarciem wiążącej umowy kupna.

Zamówienie lub zapytanie musi zawierać następujące dane:

 • kształt i wymiary profilu;
 • długość profilu z podanym wykończeniem końców (łamane lub cięte, jeśli wymagane);
 • liczba sztuk;
 • w przypadku obrobionych profili:
  • o również czysty (finalny) wymiar;
 • jakość materiału;
 • szczególne wymogi (np. oznaczenie dostawy etykietą z danymi);
 • sposób transportu (własny, rozwóz zbiorczy itp.);
 • wymogi dot. badań materiału;
 • sposób zapakowania ew. konserwacji.

Sposób zapłacenia ceny kupna

Sposób zapłacenia ceny kupna jest określony w potwierdzeniu zamówienia przez UCB TECHNOMETAL, s.r.o., ew. umowie zakupu. O ile jest określona forma płatności (niżej podane w nawiasach terminu lub inne sformułowania o takim samym znaczeniu):

 1. „Płatność z góry (faktura zaliczkowa)”, kupujący ma obowiązek zapłacić cenę zakupu przed dostarczeniem towary, i to najpóźniej w terminie płatności określonym w fakturze zaliczkowej. Do czasu, zanim kupujący zapłaci cenę kupna zgodnie z fakturą zaliczkową, UCB TECHNOMETAL s.r.o. nie ma obowiązku dostarczenia towaru kupującemu. Kupujący ma obowiązek zapłacić cenę również wówczas, kiedy towar nie został mu dostarczony z powodu nie zapłacenia faktury zaliczkowej. Jak tylko cena zakupu zostanie zapłacona przez kupującego, towar zostanie mu dostarczony.
 2. „Za pobraniem”, kupujący ma obowiązek zapłacenia ceny kupna najpóźniej przy dostarczeniu towaru za pośrednictwem przewoźnika na rzecz UCB TECHNOMETAL, s.r.o.
 3. „Przelewem”, kupujący ma obowiązek zapłacenia ceny kupna przelewem na rachunek UCB TECHNOMETAL s.r.o. zgodnie z terminem płatności i numerem konta wskazanym na fakturze.

Cenę zakupu oprócz przelewu można zapłacić również:

 1. gotówką w kasie w kwaterze głównej UCB TECHNOMETAL, s.r.o.,
 2. karta płatnicza,
 3. płatność gotówką przy odbiorze - za pośrednictwem poczty lub przewoźnika dla UCB TECHNOMETAL, s.r.o.

Termin płatności ceny zakupu na fakturze UCB TECHNOMETAL, s.r.o. określa się uwzględniając ogólną wielkość zamówień kupującego, czas trwania wzajemnych stosunków handlowych oraz dyscypliny płatniczej.

Cena zakupu jest uważana za zapłaconą w momencie dopisania środków finansowych do salda rachunku, lub wpłacenia jej do kasy.

Sposób dostawy

Profile są dostarczane wolno złożone, niepakowane w wiązkach o maksymalnym ciężarze 2 t.

Tarcze, krótkie elementy, bloki, puste profile są dostarczane na paletach EURO lub specjalnych paletach.

Załadunek odbywa się przy użyciu wózka widłowego z boku samochodu ciężarowego.

Termin dostawy

Dokładne informacje o terminie dostawy przekaże Państwu dział handlowy i jest on podany w potwierdzeniu zamówienia.

Ogólnie obowiązuje:

 • Żeliwne profile zamówione bezpośrednio z pozycji magazynowych ekspediujemy w przybliżeniu do 2 dni a metale kolorowe w przybliżeniu do 5 dni, od potwierdzenia zamówienia.
 • Terminy dostawy dzielonych profili z zapasów magazynowych to w przybliżeniu 1 tydzień (cięcie materiału na wymiar).
 • Termin dostawy tulei (pustych profili) lub wstępnie obrobionych profili od 3 do 5 tygodni.

Minimalna wielkość zamówienia

Minimalna wielkość zamówienia nie jest ograniczona.

Z przyczyn technologicznych min. długość przyciętego elementu to 12 mm

Reklamacje

Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

W przypadku reklamacji niezbędne jest przedłożenie reklamowanego elementu ew. dokumentacji fotograficznej stwierdzonej wady wraz z podaniem nr listu przewozowego (faktury), datą dostawy i reklamowanej wady.

Bez przedłożenia protokołu reklamacji zawierającego wyżej podane dane ew. z danymi z badań laboratoryjnych reklamacja nie zostanie uznana.