Katalog metali kolorowych ZDE

Krizový příplatek Litina

2024 : 0,0 Kč / kg

 

Crisis surcharge CCI

2024 : 0,00 EUR / kg

Odlewania żeliwa, produkcja żeliwa

Odlewnia żeliwa UCB Technometal jest częścią grupy United Cast Bar Ltd. Powstała ona w lutym 1998 r. z połączenia trzech znaczących europejskich odlewni zajmujących się odlewaniem ciągłym: Eurocast Bar Limited (GB), Starkey's Technicast Limited (GB) a Cast Profil SA (Hiszpania) oraz ich magazynów i ośrodków serwisowych.

Produkcyjna żeliwa

Główna produkcja to żeliwo pod marką handlową Unibar. Żeliwo szare i sferoidalne Unibar w stosunku do innych materiałów ma wiele zalet, które zawdzięcza dwóm fazom w ich strukturze: faza żelazna podobna do stali i faza grafitowa z grafitem w formie płatków lub kulek. Główne zalety żeliw Unibar można kategoryzować pod względem właściwości fizycznych, jak i korzyści ekonomicznych.

Odlewnia szarego żeliwa

Odlewnia szarego żeliwa UCB Technometal produkuje żeliwo szare w kilku klasach twardości (Unibar 200 - Unibar 350). Od klasy twardości uzależnione są pozostałe parametry, jak kształtowanie, przewodność cieplna itp. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Odlewnia żeliwa sferoidalnego

Odlewnia żeliwa UCB Technometal zajmuje się produkcją żeliwa sferoidalnego. W przeciwieństwie do żeliwa szarego żeliwo sferoidalne ma grafit w formie kulek. Żeliwo sferoidalne jest dostarczane w jakości od UNIBAR 400-15 aż do UNIBAR 700-2, najczęściej w przekrojach okrągłych i czterokątnych.